yugoslavia (serbia) gas mask M-52 (made 1954 ) yugoslavia gas mask M-52yugoslavia gas mask M-52yugoslavia gas mask M-52yugoslavia gas mask M-52yugoslavia gas mask M-52yugoslavia gas mask M-52yugoslavia gas mask M-52