Become our sponsor and display your banner here
Page 8 of 28 FirstFirst ... 45678910111218 ... LastLast
Results 71 to 80 of 276

Books

Article about: Hi all, My partial reference book list which I have limited to English language editions only. It is a mix of out-of-print and more recent — Cazalet, V.A., With Sikorski to Russia, Lon

 1. #71
  ?

  Default Re: Books

  Inspired by the previous post I thought I might add some books about the 2nd Corps. The list, though extensive, is far from complete. Keep your eyes open for "part 2 - 2nd Corps strikes back"

  1. Szczurowski Maciej: Artyleria Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w II Wojnie Światowej; Wydawnictwo Adam Marszałek; Toruń 2001;
  2. Działania 2 Korpusu we Włoszech. Tom I; Komisja Historyczna 2-go Korpusu; Londyn 1963;
  3. Ułani Podolscy. Dzieje Pułku Ułanów Podolskich 1809-1947; Wydawnictwo Ossolińskich; Wrocław, Warszawa, Kraków 1991;
  4. Żaroń Piotr: Armia Polska w ZSRR, na Bliskim i Środkowym Wschodzie; KAW; Warszawa 1981;
  5. Ułani Karpaccy. Zarys historii pułku; pod redakcją Jana Bielatowicza; Związek Ułanów Karpackich; Londyn 1966;
  6. Drue Stefan J.: 7 P.A.K. Szkic historyczny zmechanizowanego pułku artylerii konnej 1942-1947;Instytut Polski-Komisja Historyczna; Londyn 1991;
  7. Łuczyński Władysław F., Czerkawski Tadeusz M., Plesner Ryszard W.: Monografia 3. Karpackiego Pułku Artylerii Lekkiej; Koło 3. Pułku Artylerii Lekkiej; Londyn 1990;
  8. 17 Lwowski Batalion Strzelców San Angelo; Koło Oddziałowe17 LBS; Londyn 1984;
  9. 16 Lwowski Batalion Strzelców. Kronika; Koło Oddziałowe 16 LBS; Londyn 1970;
  10. Bobińska Anna: Pomocnicza Wojskowa Służba Kobiet 2 Korpusu 1941 –1945; Wydawnictwo Kurpisz i S-ka, Warszawa 1999;
  11. Bielatowicz Jan: 3 Batalion Strzelców Karpackich; Nakładem Koła Żołnierzy 3 Baonu S.K., Londyn 1949;
  12. Lalak Zbigniew: Pułk 4. Pancerny „Skorpion” (Regiment 4th Armoured „Scorpion”); PEGAZ-BIS, Warszawa 2003;
  13. Wroński Marek: „Od śniegów Sybiru do pomarańcz gaju”. Dzieje 7 Pułku Artylerii Przeciwpancernej II Korpusu Polskiego 1942-1947; Londyn 1986;
  14. Tylka Wacław: Waleczne Skorpiony. Z dziejów Pułku 4 Pancernego „Skorpion” (1942 – 1947). Tom I; Wydawnictwo Instytutu Tarnogórskiego i Muzeum, Tarnowskie Góry 2004;
  15. Suchcitz Andrzej: Dzieje 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 1941 – 1947, Koło Krechowiaków, Londyn 2002,
  16. Orzechowski Stefan: Historia walk 5 Kresowej Dywizji Piechoty, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1998;
  17. Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich 1942 – 1947, Tom I, pod redakcją Mieczysława Młotka, Wydawca Zarząd Główny Związku Karpatczyków, Londyn 1978;
  18. Parker Matthew: Monte Cassino. Opowieść o najbardziej zaciętej bitwie II Wojny Światowej, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005;
  19. Handke Waldemar: SEMPER FIDELIS. Dzieje Pułku 6 Pancernego „Dzieci Lwowskich”, Instytut im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Lesznie, Leszno 2006;
  20. Boje polskie na Zachodzie w 1944 pod redakcją naukową dr hab. Janusza Zuziaka, Wojskowe Biuro Badań Historycznych, Warszawa 2006;
  21. Polak Michał: Służby logistyczne 2.Korpusu w bitwie o Monte Cassino 1944 (z dziejów logistyki PSZ na zachodzie), Politechnika Koszalińska, Koszalin 2005;
  22. Iwanowski Wincenty: Bitwa o Rzym 1944. Planowanie strategiczne, sztuka operacyjna, taktyka, Wydawnictwo MON, Warszawa 1969;
  23. Naziębło Jerzy: Sycylia 1943, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995;
  24. Tymieniecki Bohdan: Na imię jej było Lily, Wydawnictwo MON, Warszawa 1987;
  25. Derecki Mirosław: Na ścieżkach polskich komandosów, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1990;
  26. Biegański Witold: Bolonia 1945, Wydawnictwo MON, Warszawa 1986;
  27. Janusz Zuziak: Alianci na froncie włoskim Mówią Wieki 2004 nr 5 s. 30-36
  28. Bortkiewicz Kazimierz: 8 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej Ciężkiej : zarys historii, London : Związek Artylerii Przeciwlotniczej , 1991, 128 s. : il., map., szkic., wykr.;
  29. Bortkiewicz Kazimierz, Sochanik Tadeusz: 7 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej Lekkiej, zarys historii; nakł. Związek Artylerii Przeciwlotniczej Wielka Brytania , Londyn 1996, 88 s., il., faks., fot.
  30. Maź Stanisław: Historia 10 Pułku Artylerii Ciężkiej na tle walk II Korpusu Polskiego w Drugiej Wojnie Światowej, London: ok. 1980, 170, IV s. : fot., szkic.,
  31. Dzieje 15 Pułku Ułanów Poznańskich (1 Pułku Ułanów Wielkopolskich) oprac. zbiorowe pod red. Pawła Zatemby, Londyn, nakł. Koła Ułanów Poznańskich, 1962
  32. Zajączkowski Maciej: Sztylet komandosa, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991,
  33. Dąbrowski Dionizy: Moja włoska kampania, Pruszków 1998,
  34. James Holland: Piekło Italii,

  35. Majewski Adam: Wojenne opiewieści porucznika Szemraja, Lublin 1987,
  36. Żdanowicz Witold (red): Śląsk pamięci Monte Cassino, 1036 stron, mapy, il. czarno-białe i kolorowe, rok wyd. 1999, ISBN 83-87455-70-9, Wydawnictwo Muzeum Śląskie

  37. Żdanowicz Witold (red): Monte Cassino, Ankona, Bolonia 1944-2004. Żołnierze 2 Korpusu Wojska Polskiego we Włoszech ISBN 83-7164-422-1, wymiary 210 ×295, s. 672

  38. Tom I: Bitwa o Monte Cassino 11-18 maja 1944Wybór źródeł. Geneza, przebieg, opinie; Wstęp, wybór i opracowanie Bogusław Polak, Politechnika Koszalińska, Koszalin 1999;
  39. Tom II: Bitwa o Monte Cassino 11-18 maja 1944Wybór źródeł. Geneza, przebieg, opinie; Wstęp, wybór i opracowanie Bogusław Polak, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000;
  40. Tom III: Bitwa o Monte Cassino 11-18 maja 1944. Geneza, przebieg, opinie. Wybór źródeł. Wstęp, wybór i opracowanie Bogusław Polak, Komisja Historyczna B. Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych w Londynie, Koszalin-Londyn 2001;
  41. Tom III, cz. 1: Bitwa o Monte Cassino 11-18 maja 1944. Geneza, przebieg, opinie. Walki o Piedimonte San Germano Wybór źródeł. Wstęp, wybór i opracowanie Waldemar Handke, Instytut im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Lesznie, Leszno 2004;
  42. Tom V, cz. 1: Bitwa o Bitwa o Ankonę. Wybór źródeł. Wstęp, wybór i opracowanie Michał Polak, Instytut im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Lesznie, Leszno 2004;
  43. Tom V, cz. 2: Bitwa o Ankonę 1944. Działalność służb kwatermistrzowskich. Wybór źródeł. Wstęp, wybór i opracowanie Michał Polak, Instytut im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Lesznie, Leszno 2005;

  44. Bitwa o Monte Cassino 1944. Geneza-Przebieg-Opinie. T. I - I Konferencja Naukowa. Koszalin 11 grudnia 2000 r., pod redakcją Bogusława Polaka, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000;
  45. Bitwa o Monte Cassino 1944. Geneza-Przebieg-Opinie. T. II - II Konferencja Naukowa. Koszalin 11 maja 2001 r., pod redakcją Bogusława Polaka, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej i Komisji Historycznej b. Sztabu głównego Polskich Sił Zbrojnych w Londynie, Koszalin-Londyn 2001;
  46. Bitwa o Monte Cassino. Geneza-Przebieg-Opinie. T. III - III Konferencja Naukowa. Koszalin, 16 maja 2002, pod redakcją Bogusława Polaka i Waldemara Handke, Wydawnictwo Instytutu im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego; Leszno 2003;
  47. Bitwa o Monte Cassino. Geneza-Przebieg-Opinie. T. IV - IV Konferencja Naukowa. Leszno, 20 maja 2003, „Wielkopolanie w 2 Korpusie Polskim gen. Wł. Andersa” pod redakcją Bogusława Polaka i Waldemara Handke, Wydawnictwo Instytutu im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego; Leszno 2003;
  48. Bitwa o Monte Cassino 1944. Geneza-Przebieg-Opinie. T. V . Leszno 2004; pod redakcją prof. zw. dr hab. Bogusława Polaka i Waldemara Handke, Wydawnictwo Instytutu im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego; Leszno 2004;
  49. Bitwy Generała Władysława Andersa T. VIII, Leszno 2007, pod redakcją prof. dr hab. Bogusława Polaka, dr Waldemara Handle, mgr Zenona Jóźwiaka, Wydawnictwo Instytutu im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego, Leszno 2007

 2. #72

  Default Re: Books

  Thanks 3DSK for sharing your book list!! Just what I have been looking for

 3. #73
  ?

  Default Re: Books

  3DSK .. Excellent !!!!!

  A vast and welcomed addition to the books thread

  Gary J.

 4. #74
  ?

  Default Re: Books

  I am glad you liked my post so here comes part 2.

  35. Majewski Adam: Wojenne opiewieści porucznika Szemraja, Lublin 1987,
  36. Żdanowicz Witold (red): Śląsk pamięci Monte Cassino, 1036 stron, mapy, il. czarno-białe i kolorowe, rok wyd. 1999, ISBN 83-87455-70-9, Wydawnictwo Muzeum Śląskie
  37. Żdanowicz Witold (red): Monte Cassino, Ankona, Bolonia 1944-2004. Żołnierze 2 Korpusu Wojska Polskiego we Włoszech ISBN 83-7164-422-1, wymiary 210 ×295, s. 672
  38. Tom I: Bitwa o Monte Cassino 11-18 maja 1944Wybór źródeł. Geneza, przebieg, opinie; Wstęp, wybór i opracowanie Bogusław Polak, Politechnika Koszalińska, Koszalin 1999;
  39. Tom II: Bitwa o Monte Cassino 11-18 maja 1944Wybór źródeł. Geneza, przebieg, opinie; Wstęp, wybór i opracowanie Bogusław Polak, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000;
  40. Tom III: Bitwa o Monte Cassino 11-18 maja 1944. Geneza, przebieg, opinie. Wybór źródeł. Wstęp, wybór i opracowanie Bogusław Polak, Komisja Historyczna B. Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych w Londynie, Koszalin-Londyn 2001;
  41. Tom III, cz. 1: Bitwa o Monte Cassino 11-18 maja 1944. Geneza, przebieg, opinie. Walki o Piedimonte San Germano Wybór źródeł. Wstęp, wybór i opracowanie Waldemar Handke, Instytut im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Lesznie, Leszno 2004;
  42. Tom V, cz. 1: Bitwa o Bitwa o Ankonę. Wybór źródeł. Wstęp, wybór i opracowanie Michał Polak, Instytut im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Lesznie, Leszno 2004;
  43. Tom V, cz. 2: Bitwa o Ankonę 1944. Działalność służb kwatermistrzowskich. Wybór źródeł. Wstęp, wybór i opracowanie Michał Polak, Instytut im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Lesznie, Leszno 2005;

  Studia i Materiały do dziejów 2 Korpusu Polskiego

  44. Bitwa o Monte Cassino 1944. Geneza-Przebieg-Opinie. T. I - I Konferencja Naukowa. Koszalin 11 grudnia 2000 r., pod redakcją Bogusława Polaka, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000;
  45. Bitwa o Monte Cassino 1944. Geneza-Przebieg-Opinie. T. II - II Konferencja Naukowa. Koszalin 11 maja 2001 r., pod redakcją Bogusława Polaka, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej i Komisji Historycznej b. Sztabu głównego Polskich Sił Zbrojnych w Londynie, Koszalin-Londyn 2001;
  46. Bitwa o Monte Cassino. Geneza-Przebieg-Opinie. T. III - III Konferencja Naukowa. Koszalin, 16 maja 2002, pod redakcją Bogusława Polaka i Waldemara Handke, Wydawnictwo Instytutu im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego; Leszno 2003;
  47. Bitwa o Monte Cassino. Geneza-Przebieg-Opinie. T. IV - IV Konferencja Naukowa. Leszno, 20 maja 2003, „Wielkopolanie w 2 Korpusie Polskim gen. Wł. Andersa” pod redakcją Bogusława Polaka i Waldemara Handke, Wydawnictwo Instytutu im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego; Leszno 2003;
  48. Bitwa o Monte Cassino 1944. Geneza-Przebieg-Opinie. T. V . Leszno 2004; pod redakcją prof. zw. dr hab. Bogusława Polaka i Waldemara Handke, Wydawnictwo Instytutu im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego; Leszno 2004;
  49. Bitwy Generała Władysława Andersa T. VIII, Leszno 2007, pod redakcją prof. dr hab. Bogusława Polaka, dr Waldemara Handle, mgr Zenona Jóźwiaka, Wydawnictwo Instytutu im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego, Leszno 2007

 5. #75
  ?

  Default Re: Books

  Hello,
  I am new to this fantastic forum.
  I am interested into the history of the 2nd Corps in Italy.
  I would like to add to this thread some books printed in Italy in 1945/46, that I have in my collection.
  Unfortunately I don’t understand Polish and also my English is very poor !!
  All the best.

  Enzo


  RAMIE PANCERNE 2 POLSKIEGO KORPUSU, The armoured arm of the 2nd Polish Corps - Photo album of the 2nd Warszawska Armoured Division – Part 1, Rome 1946 – Text in English
  (as far as I know part 2 has never been published)

  STORY OF THE 2ND AGPA – Historia 2 Groupy Artilerii – Rome, no date 1946 (?) – Text English/Polish.

  W SLUZBIE DLA OJCZYZNY KOBIETA – ZOLNIERZ 2 KORPUSU 1941 -1946, Rome, no date (1946?) Text in Polish.

  3 D.S.K. W ITALII, cz. II, Milano, 1945, Text in Polish, English and Italian

  W WALCE O WOLNOSC/IN FIGHT FOR FREEDOM/IN LOTTA PER LA LIBERTA’, Rome 1945. Text in Polish, English and Italian.


  Kleszczynski Karol, „WILKI” NAD RZEKA SENIO, Rome, 1945.

  Paff Lucian, KRESOWA WALCZY W ITALII, Rome, 1945.

  Piatkowski Henrick, BITWA O MONTE CASSINO, Rome, 1945. Text in Polish, with maps folded.

  Swiecicki Marek, ZA SIEDMIOMA RZEKAMI BYLA BOLONIA – Ostatnia bitwa drugiego korpusu we wloszech, Rome, 1945. (The English edition is: Seven rivers to Bologna, printed in London, June 1946)

  Zajaczkowski, OD OSTREJ BRAMY DO OSMEJ ARMII, Rome, 1945.

  W ROCZNICE ZDOBYCIA BOLONII, 21.IV.45-21.IV.46, 1946.

  Italian text only:
  L’ESERCITO POLACCO IN ITALIA, da Monte Cassino a Bologna, Rome 1945. Printed in the first anniversary of the battle of Monte Cassino.

  Krycki Julian, ARMATA SILENZIOSA, Rome, 1945. (Silent army)

 6. #76
  ?

  Default Re: Books

  Enzo,
  Your most welcome here

  Your English looks to be ok ... please carry on !

  Regards

  Gary J.

 7. #77
  JohnS
  ?

  Default Re: Books

  Hi,

  I don't speak Polish so I can't tell if there has been any books on the Polish engineers, especially the company that served with the 1st Para Bde at Arnhem. Fyi: a few years ago I put out a 24 page booklet called, `The Wrong Side Of The River' and as far as I know, it is the only book on Polish Engineers. Is there another?

  John

 8. #78
  ?

  Default Re: Books

  John,
  To my limited knowledge, I have not heard of another book on the Polish Sappers at Arnhem.
  Obviously, it is an extremely narrow field to research, and from what I can gather, no real "war diary" was either kept or survived in a detailed format where the airborne sappers are concerned.

  Regards

  Gary J.
  Click to enlarge the picture Click to enlarge the picture Books  

 9. #79
  JohnS
  ?

  Default Re: Books

  Yes I agree that is a narrow subject, but I find it an interesting one. Sappers are generally better educated than the average soldier and were sometimes given tasks that were out of the norm.

 10. #80

  Default Re: Books

  As promised
  One from my collection
  I will post US Copy tomorrow

  I have also scanned the book / booklet about the 5CKM and can send to anyone who is interested over email as PDF (couple of megs).
  Great and rare publication about this unit with a lot of pictures. Language Polish
  Please send me private message
  Click to enlarge the picture Click to enlarge the picture Books   Books  


Page 8 of 28 FirstFirst ... 45678910111218 ... LastLast

Similar Threads

 1. Buckle Books

  In German Belt Buckles, Brocades and Straps from 1900 to 1945
  02-14-2018, 04:20 AM
 2. 09-19-2009, 01:24 AM
 3. Research Books

  In History and Research Third Reich and WW2
  04-21-2009, 10:46 PM
 4. Books you recommend

  In Orders & Decorations of the Third Reich
  01-12-2009, 10:57 PM
 5. NSDAP books

  In Photos - Papers - Propaganda of the Third Reich
  10-15-2008, 05:46 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •