Please share this post to help this family recover the lost memoirs of their Grandfather Antoni Dabrowski. Thank you.
Wojtek Niedźwiedź - Polski Bohater.'s photo.
Wojtek Niedźwiedź - Polski Bohater.Like Page
10 hrs ·
Zwrócił się do mnie Pan Krzysztof z pewną sprawą. Proszę przeczytajcie i udostępnijcie ten post dalej.

"Witam
Mam nietypową sprawę. Zaginęły nam wiele lat temu pamiętniki mojego dziadka Antoniego Dąbrowskiego trzy tomy o nazwie Tolek ( tom 2,3 i tom opisujący bitwę pod Monte Casino ) Mój ojciec pożyczył te pamiętniki do redakcji Zielonego Sztandaru w ok 1990 r. Były to maszynopisy uzupełnione oryginalnymi fotografiami wszystko to miało formę oprawionej książki. Artykuł w gazecie nazywał się Moja wojenna tułaczka. Niestety książki nigdy nie wróciły do rodziny i wsiąkły w redakcji w dziwnych okolicznościach. W tomie opisującym bitwę pod Monte Casino był opisywany niedźwiedź Wojtek i było sporo zdjęć misia i żołnierzy. Jest to nasza ważna rodzinna pamiątka liczymy na życzliwość i pomoc. Za pomoc w odszukaniu i odzyskaniu książek - NAGRODA pieniężna
Tel. 600444136 lub 502091604
ps. W pamiętniku są zdjęcia misia Wojtka i może komuś wpadły w oko takie maszynopisy"

He turned to me Mr. Christopher with a case. Please read and share this post on.
" hello
I have an unusual case. Missing us many years ago diaries my grandfather Anthony Dąbrowski three volumes called Tolek (volume 2,3 and tom describing the battle of Monte Casino) my father borrowed those diaries with editorial green banner in approximately 1990 R. These were typescripts supplemented original photographs all of this has taken form oprawionej books. Article in the paper was called my war to be a wanderer. Unfortunately books never came back to the family and can't find it in the newspaper in strange circumstances. In volume describing the battle of Monte Casino was described bear wojtek and was a lot of pictures of teddy bear and soldiers. This is our important family treasure we are relying on the kindness and help. For your help in finding and regaining books - prizemoney
Tel. 600444136 or 502091604Help  help