About MCC number 17620:see posts: ##1007&1008;page 101.

CICHOWICZ Grzegorz Władysław,born 1905-01-06 in Warsaw.Fathers name Władysław.Rank:2nd Ltn.reserve.Unit:Kwatera Główna 6 Lwowskiej Brygady Piechoty=HQ 6th Lvov Infantry Bigade.
WBH note act sygn.I.481.C.3526

Monte Cassino cross
MCC number 17620.

Best wishes

Artur